[UHA-WINGS&LoliHouse] Koi wa Ameagari no You ni - 01 [WebRip 1920x1080 HEVC-yuv420p10 EAC3].mkv_20180115_180400.592.jpg
[UHA-WINGS&LoliHouse] Koi wa Ameagari no You ni - 01 [WebRip 1920x1080 HEVC-yuv420p10 EAC3].mkv_20180115_180335.635.jpg
[UHA-WINGS&LoliHouse] Koi wa Ameagari no You ni - 01 [WebRip 1920x1080 HEVC-yuv420p10 EAC3].mkv_20180115_180322.362.jpg
[UHA-WINGS&LoliHouse] Koi wa Ameagari no You ni - 01 [WebRip 1920x1080 HEVC-yuv420p10 EAC3].mkv_20180115_180252.673.jpg
[UHA-WINGS&LoliHouse] Koi wa Ameagari no You ni - 01 [WebRip 1920x1080 HEVC-yuv420p10 EAC3].mkv_20180115_180327.780.jpg

漂亮的画面
甚至不在京紫之下
当然真要比起来完全不是一个等级的质量
但是论印象而言就差不多
是这一季里我前二喜欢的女主角
另一个是BEATLESS的女主角
难道京紫或者国家队的女主角不好嘛
并不是,每一个都是无与伦比
但是他们比起女主角而言
更像是故事的主角
比起喜欢而言,更会时不时的需要代入
就像很难谈对自己是喜欢还是讨厌一样
像缠流子,亚子,绫濑千早
这些以女主角为主角的动画

Read More